• Červené stužky
     • Červené stužky

      Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS. Ide o infekčné ochorenie, spôsobované vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti a prenášané telesnými tekutinami, predovšetkým krvou. Vírus poškodzuje imunitný systém človeka. Toto ochorenie nie je možné úplne vyliečiť a prevencia je jedinou ochranou proti jeho šíreniu. Každý je svojím spôsobom života zodpovedný za ďalší vývoj výskytu AIDS.

     • Exkurzia do hvezdárne a planetária v Prešove a letiska v Poprade

      Jedným z najzaujímavejších podujatí žiakov 1. stupňa je návšteva hvezdárne a planetária v Prešove. Naši tretiaci a štvrtáci sa po vstupe do planetária zrazu ocitli v neobyčajnom svete plnom záhad, tajomných zákutí vesmíru, hviezd, súhvezdí a neprebádaných častí našej galaxie. V prednáškovej sále hvezdárne si so zatajeným dychom pozreli film o slnečnej sústave. Žiaci prostredníctvom pútavého výkladu získali predstavu o otáčaní Zeme, pochopili príčiny striedania dňa a noci aj ročných období. Dozvedeli sa poznatky o Slnku, o planétach, o Mesiaci a jeho fázach. V planetáriu sa na chvíľu preniesli do kozmického priestoru a stali sa jeho súčasťou. Usadili sa v pohodlných kreslách a ocitli sa v náručí vesmíru. Na umelej oblohe fascinovane pozorovali hviezdy, ich zoskupenia, hľadali súhvezdia Orión, Pegas či Veľkú medvedicu. Po skončení programu si prezreli výstavu umiestnenú v priestoroch budov

     • Deti z MŠ prikrmovali lesnú zver

      Prikrmovanie pomáha zveri prekonať obdobie núdze.

      Pre lesnú zver je zima obdobím núdze. Ak by jej poľovníci nezabezpečovali potravu, pravdepodobne by veľká časť lesnej zveri uhynula. Aj deti z našej MŠ chceli zvieratkám pomôcť a preto im priniesli rôzne dobroty, ktoré môžu jesť. Zaniesli a vysypali to na miesta v okolí našej obce, kde sa zver zhromažďuje. Zistili to podľa stôp otlačených v snehu. Spoločne s nami bol aj pán horár Štefan Sýkora, ktorý nám porozprával o starostlivosti a kŕmení lesných zvierat a vtákov. Poľovníckemu združeniu ďakujeme za ich spoluprácu. Opäť sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o zvieratkách a budeme im pomáhať.

     • Bubnovačka

      Podujatie, ktoré upozorňuje na dôležitosť dlhodobo zanedbávanej ochrany detí pred násilím, poukazuje na potrebu včasnej prevencie v spoločnosti a vyjadruje hlasné NIE násiliu na deťoch! S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri organizuje podujatie ,,Bubnovačka - Aby bolo deti lepšie počuť. Je potrebné pripomínať, že Hlas detí je dôležitýa tak 20. novembra celým Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov, nôh a rúk sme dali o sebe vedieť. Za väčšiu ochranu detí sa v tento deň spojilo približne 220 000 detí a dospelých a my sme boli medzi nimi.

     • Pitný režim v školskej jedálni

      V týchto dňoch pribudol do školskej jedálne nový spotrebič - vírič - dávkovač tekutín. Dávkovač, ktorý svojím objemom, ale aj komfortom presne spĺňa kritériá školskej jedálne. Má 3 nádrže, každá s objemom 12 litrov, čo nám umožňuje rozšíriť ponuku ovocných a zeleninových štiav a doplniť ich čajom alebo stolovou vodou. Má nízke prevádzkové náklady a jednoduchú údržbu. Jeho kúpou sa školská jedáleň významne zmodernizovala a ani žiaci neskrývali radosť z nového pomocníka a s jeho obsluhou si hravo poradili. Veríme, že aj takýmto spôsobom prispejeme k dopĺňaniu vitamínov a posilneniu detskej imunity.

     • Zážitkové učenie

      Do nášho ŠKD zavítala vzácna návšteva. Prišli nás navštíviť Sokoliari majstra Vagana aj so svojimi dravcami. Sprevádzali ich vtáky ako sokol pestrý, výr africký, plamienka driemavá a orol skalný. Sokoliari nám porozprávali o živote v lese, priniesli nám ukázať kožušiny líšky, jazveca a kuny, ktorých sme sa mohli dotýkať. Trošku si nás chceli aj vyskúšať, čo o zvieratkách vieme, a keďže my tieto zvieratká poznáme, veľmi dobre vieme, že napríklad taká kuna sa okrem hmyzu, plazov, vtáčích vajec živí aj káblami z áut.

     • MALÝ MAJSTER

      Dňa 13. 11. 2023 sa uskutočnila súťaž pre chlapcov 1. a 2. ročníka „Malý majster“. Chlapci mohli predviesť svoju zručnosť, presnosť a trpezlivosť v štyroch disciplínach. V prvej disciplíne skladali puzzle rôznych pracovných nástrojov. Druhá disciplína bola zameraná na trpezlivosť – viazanie šnúrok na topánke. V tretej úlohe mali chlapci postaviť čo najvyšší komín z kociek a štvrtá úloha bola najzaujímavejšia – pribiť klinec do dreveného kláta. Niektoré úlohy boli pre malých majstrov ľahšie, s niektorými sa potrápili trošku viac.

     • Oznam školskej jedálne

      Vedúca školskej jedálne oznamuje, že došlo k zmene telefónneho čísla do školskej jedálne a táto zmena bude trvalá. Nové telefónne číslo je: +421 951 057 261. Predchádzajúce telefónne čísla sú zrušené.

      Vedúca školskej jedálne Marcela Sýkorová

     • Zdravá výživa

      „Volá mrkva na papriku, najlepšie je na chlebíku. Kalerábik hrášku šušká, pohladkajme deťom brušká.“

      V čase od 23. októbra do 27. októbra 2023 prebehol na našej škole „Týždeň ovocia a zeleniny“. Žiaci si nosili do školy na desiatu ovocie a zeleninu. Do pripravených tabuliek si na hodinách vyznačovali a vymaľovali jabĺčko alebo papriku. S pani učiteľkami pripravovali ovocné džúsy, ovocné a zeleninové šaláty a ochutnávky jedál z ovocia a zeleniny. Do zdravej stravy sa zapojil aj školský klub detí. Žiaci na 2. stupni vypracovali básničky, pozorovali ovocie a zeleninu v záhrade, porovnávali ceny ovocia a zeleniny, pripravovali šaláty, riešili slovné ovocné a zeleninové príklady, náučné texty a letáky o zdravej výžive.

     • Deň materských škôl

      Našu škôlku máme radi, veľa sa v nej dozvieme, preto do nej každé ráno s úsmevom chodíme!

      Tento významný deň nielen pre materské školy, ale aj pre náš štát, sa každoročne organizuje 4. novembra. Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická.

     • Záložka do knihy spája školy

      Žiaci 1. stupňa sa aj tento rok zapojili do pekného česko-slovenského projektu na podporu čítania kníh – Záložka do knihy spája školy organizovaného Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Knižnicou Jiřího Mahena v Brne.

      Našou partnerskou školou sa stala Základní škola Miloša Šolleho Kouřim z Českej republiky, s ktorou sme si vymenili 130 kusov záložiek.

     • Október – mesiac úcty k starším

      ,,Naši starkí majú šedivé vlasy, ale zlaté srdce a láskavé objatie“.

      Mesiac október patrí našim starkým, preto si pre nich deti z MŠ pripravili krásny kultúrny program, s ktorým sa predviedli v spoločenskom dome. Nechýbali v ňom básne, piesne a tanec. Deti si pre starkých pripravili aj drobné darčeky a s láskou im ich odovzdali. V nejednom oku sa zaleskla slza šťastia a dojatia.

  • Zvonenia

   • Štvrtok30. 11. 2023
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1359906
   • Online testovanie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku
   • +421 527 893 462 – klapka 1
   • Ul. Štefana Náhalku 396/10 059 40 Liptovská Teplička Slovakia
   • IČO: 37876490
   • DIČ: 2021673456
   • Mgr. Melánia Sopková - riaditeľka školy +421 915 505 874 riaditel.zslt@gmail.com
   • Mgr. Jana Bohunčáková - zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň základnej školy +421 911 793 197 janabohuncakova.zslt@gmail.com
   • Mgr. Janka Poradová - zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň základnej školy +421 911 793 198 jankaporadova.zslt@gmail.com
   • Oľga Fendeková - zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu +421 911 793 112 materskaskola.zslt@gmail.com
   • Materská škola +421 915 585 135 materskaskola.zslt@gmail.com
   • Marcela Sýkorová - vedúca školskej jedálne +421 951 057 261 jedalen.zslt@gmail.com
   • Monika Greksová - ekonómka školy +421 527 893 462 – klapka 1 uctaren1.zslt@gmail.com
   • Ing. Karla Dratvová - referentka PaM +421 917 452 579 uctaren2.zslt@gmail.com
  • Prihlásenie